Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Sáu, 26 tháng 6, 2015

Mời Ngắm nhũng cành Lan thật đẹp


Dancing Girls (Impatiens Bequaertii)
flowers that look                              like something                              else     
<!-->

Laughing Bumble Bee Orchid (Ophrys bbomyblifora)
flowers                              that look like                              something                              else

   
Swaddled Babies (Anguloa Uniflora)
flowers                              that look like                              something                              else

 
Parrot Flower (Impatiens Psittacina)
flowers                              that look like                              something                              else

   
Snap Dragon Seed Pod (Antirrhinum)
flowers                              that look like                              something                              else

   
Flying Duck Orchid (Caleana Major)
flowers                              that look like                              something                              else

 
An orchid that looks remarkably like a tiger
flowers                              that look like                              something                              else

   
Happy Alien (Calceolaria Uniflora)
flowers                              that look like                              something                              else

 
And his friends...

 
flowers                              that look like                              something                              else

   
Angel Orchid (Habenaria Grandifloriformis)
flowers                              that look like                              something                              else

   
Dove Orchid Or Holy Ghost Orchid (Peristeria Elata)
flowers                              that look like                              something                              else

 
White Egret Orchid (Habenaria Radiata)
flowers                              that look like                              something                              else

   
The Darth Vader (Aristolochia Salvadorensis)
flowers                              that look like                              something                              else

 
An Orchid That Looks Like A Ballerina
flowers                              that look like                              something                              else

   
Monkey Face Orchid (Dracula Simia)
flowers                              that look like                              something                              else

 
Moth Orchid (Phalaenopsis)
flowers                              that look like                              something                              else
  

Không có nhận xét nào: