Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Sáu, 30 tháng 6, 2017

15 Heart-Warming Photos of Animals In Love

Two's company!
kissing-animals
Like<!>
Love knows no bounds.
"Together, we can take on the world." 
"Honey, you know how I feel about PDAs!"
Intertwined in our love.
A little kiss on the forehead is a true show of affection.
Even pigeons call Paris the City of Love.

 
"It's bath-time, Mr!"
"Are you done yet?"
This family likes to hug it out.
Resting is always better with a loved one around.
"Welcome home, honey!"
Love that reaches new heights

Having a moment before they start their day.
These two can't keep their paws off each other!
kissing-animals


Sent from my iPad
__._,_.___

Không có nhận xét nào: