Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Hai, 31 tháng 7, 2023

Nursing Home của CHXH Viêt-Nam - CL

 Nursing home của nước xhcn rất "thực dụng"(pragmatic): Ăn, nằm, ngồi, tắm, ỉa, đái ..tự phục vụ ngay tại một chỗ: một cái máng gạch 2 thước vuông 2 m² trước khi ra đi.

Hình máng gạch sau chụp tại Trung tâm công tác xã hội Vĩnh Long năm 2015.

Người già vào trung tâm sống những ngày cuối đời trong cái máng gạch 2m², tự phục vụ. Máng là giường, là hố xí, là bồn tắm. Bệ hố xí cũng là bàn ăn. Nhân viên Trung tâm phát tô cơm cho cụ đặt ngay trên nắp bồn cầu.

Không có nhận xét nào: