Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Hai, 31 tháng 7, 2023

July Informational Newsletter - Vietnamese Voluntary Foundation

Vietnamese Voluntary Foundation 

 
What is ACE and why should we take preventative measures to prevent it from occuring?
 
VIVO would like to bring to you important information that is often overlooked. We believe that the more informed you are, the easier and faster it will be for you to make an informed decision that may positively impact your future. 
 
 <!>
VIVO mang đến cho qúy vị những thông tin quan trọng thường bị bỏ qua. Chúng tôi tin rằng qúy vị càng có nhiều thông tin, qúy vị càng dễ dàng và nhanh chóng đưa ra quyết định có thể tác động tích cực đến tương lai của bạn.
 
Adverse Childhood Experiences / Những Trải Nghiệm Bất Lợi Cho Tuổi Thơ
About Gambling / Nghiện Cờ Bạc 
 
Program done in collaboration with AACI and funded by Santa Clara County Public Health Deparment.
 
 
Vietnamese Voluntary Foundation
2072 Lucretia Ave San Jose, CA 95122
ttvivosocials@gmail.com
Facebook
LinkedIn
Flickr
Instagram
 
 
© 2023 Vietnamese Voluntary Foundation
 
If you wish to unsubscribe from our newsletter, click here
Mailin

Không có nhận xét nào: