Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Ba, 29 tháng 1, 2019

Xuân Nơi Cửa Thiền - Như Nhiên Thích Tánh Tuệ

Namo Maitreya Buddha

Ngày Tết đi chùa 
để tìm niềm vui cao thượng

“Người Việt Nam ta có một từ rất lạ là “ăn Tết”. Thường thường, “ăn” có nghĩa 
là “nhai và nuốt”, ta “ăn Tết” không lẽ là ta “nhai và nuốt Tết”? Sự thật không 
phải vậy, chữ “ăn” của người Việt Nam có nghĩa là “hưởng vui ngày Tết”, 
chứ không phải là nhai nuốt Tết, bỏ vô bụng.<!>

Gọi là “hưởng vui” vì ngày Tết là ngày vui. Mà Tết do đâu mà vui? Có phải 
hễ tới ngày Tết là vui không? Không phải! Do tâm của con người tạo nên niềm vui
 của ngày Tết. Do chúng ta bắt buộc Tết phải vui, thế là từ đó Tết vui luôn! Mà ta 
bắt ai làm cho Tết vui? Ta bắt chính chúng ta! Ta bắt chính mỗi người chúng ta 
phải làm sao cho Tết vui, Tết không được buồn, Tết không được gây gổ, Tết 
không được làm mất tiền, chỉ lấy được tiền thì lấy chứ đừng làm mất v.v… Nghĩa là 
ta cứ tạo ra nhiều niềm vui và bắt mình vui với người, bắt người vui với mình, 
cho nên thành ra Tết là vui, và ta ăn Tết tức là ta hưởng niềm vui Tết như thế.

Hưởng niềm vui Tết có nhiều cách để hưởng. Khi ta không biết đạo, thì ta hay
 hưởng vui Tết bằng nhiều trò giải trí đôi khi không lành mạnh. Người càng có 
tiền càng nghĩ ra nhiều trò bậy bạ để hưởng Tết, để ăn Tết. Mà cứ hưởng qua 
một cái Tết như vậy, thì ta lại tạo bao nhiêu tội lỗi vì những trò giải trí bẩn thỉu
 của mình. Nhưng điều may mắn nhất của ta là khi Tết vui như vậy thì ta nghĩ 
tới chùa. Ta nghĩ cái vui của ta phải gắn với đạo lý, nên ta dành thời gian để đi chùa.
 Mà có điều rất hay là trong những ngày Tết qua ở khắp nơi, các Phật tử cứ đổ xô 
đi chùa rất nhiều, thậm chí cả những người không phải đạo Phật cũng 
đi chùa thắp hương, lễ Phật.

Đi chùa thắp hương, lễ Phật như vậy có nhiều ý nghĩa. Như khi đến chùa ta
 ăn Tết bằng giáo lý, ta được nghe một bài pháp, ta nhận được một cái thiệp 
chúc Tết trong đó có một bài thơ vừa có ý đạo, lại vừa báo điềm trong năm 
của mình, mình chiêm nghiệm xem bài thơ đó có đúng với cuộc đời năm mới 
hay không. Nên người Phật tử ăn Tết thì lấy giáo lý làm niềm vui chính.

Việc đến chùa để hy vọng sự gia hộ của ơn Trên là một điều có thật. Vì có nhiều 
người đã để ý thấy rằng, ví dụ mọi năm mình thường đi chùa, nhưng có năm đó 
bạn bè rủ mình đi du lịch chơi, mình đành lỡ hẹn với chùa, thì đúng là nguyên 
năm đó làm ăn vất vả, không suôn sẻ. Do vài năm chiêm nghiệm như vậy, mọi 
người mới giật mình nghĩ, đúng là đầu năm mà không đi chùa thì năm đó sẽ bị 
lận đận. Nghĩa là, thực sự có một sự nối kết tâm linh của ta với sự thiêng liêng 
của Đức Phật. Nên từ đó người ta mới bỏ hết những lần đi chơi bậy bạ, mà cứ 
cố gắng làm sao hễ đến ngày Tết là phải về được chùa, để thắp nhang, lễ Phật, 
thì năm đó thấy bình an hơn.

Và thấy cũng chưa chắc chắn, nhiều người còn đến chùa xin cúng sao nữa. 
Vì họ cho rằng mỗi năm mình có một loại sao chiếu mạng, mà nhằm cái năm
 lỡ sao đó là sao xấu, thì mình phải nhờ cúng giải sao xấu đi. Tức là cái số thì 
cho ta cái sao xấu, nhưng mà nhờ quý Thầy, nhờ thần lực của Phật, có một cái 
lực khác che sao xấu, thế là nó không chiếu tới, thì đời mình đỡ khổ. Còn nếu 
sao sáng nó chiếu, như sao Thái Dương chiếu vô thì đời mình sáng thêm. Đó là 
niềm tin do Thầy bói vẽ vời ra thêm.

Tuy nhiên, có một sự thật là trong những ngày mà ta nghĩ là vui nhất, 
thiêng liêng nhất, ta không bỏ phí ngày đó đi vào thế gian tầm thường, mà ta 
dành những ngày đó cho Phật, thì cuộc đời ta được nhiều may mắn, đó là điều 
hiển nhiên. Và khi ta ăn Tết bằng đạo lý, bằng niềm vui cao thượng như vậy, 
tự nhiên cái hưởng Tết của ta bước lên một cấp độ khác, và ta cũng là một con 
người bước lên một cấp độ khác, không còn tầm thường nữa.

Chúng ta hãy nghĩ một con người mà nếu ngày Tết vui không biết làm gì, cứ rủ 
bạn bè tới nhậu với đánh bài, và một người khác ngày Tết vui đi chùa, lễ Phật 
thì trong năm đó, hai hạng người đó, người nào sẽ sống tử tế, uy tín hơn với 
cộng đồng? Rõ ràng là người đi chùa, phải không? Nghĩa là ngày Tết, họ dành 
cuộc đời họ cho chùa thì bảo đảm rằng họ biết kiểm soát con người họ, kiểm 
soát hành động, lời nói của họ, chắc chắn trong năm họ là một người đàng hoàng, 
mẫu mực. Và cứ một năm trôi qua, họ lại tăng uy tín với cộng đồng của mình, 
với người thân, với gia đình, với bạn bè, với đồng nghiệp. Còn những người mà
 đầu năm cứ dành thời gian để uống rượu, đánh bài, thì bảo đảm là năm đó thế nào
 cũng sơ suất, làm bậy, uy tín mình lại giảm xuống. Nên rất tán thán quý Phật tử 
những ngày Tết thế này mà đến chùa để tìm niềm vui cao thượng…


Xuân Thường Tại 

Có người ra đầu ngõ
 Níu áo ngày xuân qua
 Tô lại màu Mai nở
Ước mơ xuân không già

Nhưng xuân còn lúc đến
 Hẳn theo dòng ... xuân đi
Đâu phải đời yêu mến
 Mà xuân ở lại vì ...

Có người ra ngoài phố
Hỏi xuân vừa đi đâu
 Con sông nào trôi ngược
 Cho đẹp mãi ngàn sau 

- Ngôi chùa trên núi nọ
Cội Mai nở bốn mùa
 Biết Xuân về ở trọ
Không đón thì không đưa 

Như Nhiên- 
Thích Tánh Tuệ
 

佛菩薩的願力之-南無大行普賢菩薩十大願 - LULUMACHA - lulumacha’s blogKhông có nhận xét nào: