Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Hai, 29 tháng 4, 2024

Hình ảnh Lễ Tưởng Niệm năm thứ 49 Quốc Hận 30-4 Vùng Washington DC...
Hình ảnh Lễ Tưởng Niệm năm thứ 49 Quốc Hận 30-4 do Cộng Đồng Việt Nam vùng Washington D.C., Maryland & Virginia phối hợp cùng Liên Hội Cựu Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa vùng Hoa Thịnh Đốn và Phụ Cận tổ chức tại Falls Church, Virginia ngày 28-4-1975
Kính chuyển và xin giúp phổ biến
Nguyễn Quang Dũng
Focus Digital Publishing

Không có nhận xét nào: