Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Sáu, 26 tháng 4, 2024

30/4 - Ngày Quốc Hận! - Thơ Trần Quốc Bảo

 

30/4 - Ngày Quốc Hận!

30 Tháng 4 – Xóa bàn cờ tướng,
Thí chốt, phủi tay … Thế là hết chơi!
Đại Sứ Martin hạ cờ Mỹ xuống,
Trực thăng SeaKing bốc thẳng ra khơi!

30 Tháng 4 - Miền Nam thất thủ!
Quân Lực Việt Nam  tan rã đau thương!
Máu lệ quân dân đẫm đầy trang sử,
Quốc Hận này đau thấm tận tủy xương!

<!>  

30 Tháng 4 – Cờ máu xuất hiện!
Nón cối dép râu, kéo vào Sài-gòn,
Dân chúng ùn ùn trốn chạy ra biền,
Đi tìm Tự do. Xa lũ ác ôn!

30 Tháng 4 - Hải Quân bất mãn,
Tài liệu Tham mưu thiêu hủy sạch trơn.
Toàn Bộ Tư Lệnh âm thầm di tản,
Chiến hạm, Giang đoàn … trực chỉ Côn Sơn. 
 
30 Tháng 4 – Vùng 4 còn vững!
Mười rưỡi nghe Dương văn Minh đầu hàng,
Như ngọn giáo đâm ngay tim!... chết sững!
Một tiếng súng “!”.  Trời! - Tướng Nguyễn Khoa Nam ! 
 
30 Tháng 4 – buông súng… phi lý!
Sư Đoàn 5 , phòng tuyến vẫn y nguyên,
Tư Lệnh Sư Đoàn - Tướng Lê Nguyên Vỹ,
Chào biệt anh em. Tuẫn tiết oai nghiêm!
 
30 Tháng 4 – Đoàn quân thất thủ,
Đang khi chiến binh, khí tiết bừng bừng!
“Vị Quốc Vong Thân” : - Tướng Phạm Văn Phú,
Tướng Trần Văn Hai, - Tướng Lê Văn Hưng …

 


30 Tháng 4 – Trước đài Thủy Quân Lục Chiến,
Có đám đông mặc niệm, nước mắt lưng tròng,
Xác một Cảnh Sát Quốc Gia nằm tuẫn tiết!
Vị anh hùng: Trung Tá Nguyễn Văn Long.

30 Tháng 4 – Người không tự vận,
Tỉnh Trưởng Chương Thiện chiến đấu tới cùng!
Vị “Liệt Sĩ” : Đại Tá Hồ Ngọc Cẩn,
Giặc đem ra bắn! Ông chết bi hùng!
 
30 Tháng 4 –Rã ngũ gần hết,
Còn lại Vũng Tầu, Trường Thiếu sinh Quân,
Vẫn kềm chặt súng, coi thường cái chết,
Rốt cuộc, các em ngồi khóc giữa sân !!!
 
30 Tháng 4 – Hai tay hai súng,
Anh lính hiên ngang đi giữa Sài-gòn,
Trái lựu đạn móc tòn ten trước bụng,
“Mẹ đời! Cộng phỉ !… cùng chết nghe con!”
 
30 Tháng 4 – Cộng nô tàn bạo,
Qủy quyệt, gian manh, vào cướp Miền Nam!
Ngục tù khổ sai, gọi là “cải tạo”
“Vùng kinh tế mới”đầy ải lầm than!
 
30 Tháng 4 – Hận đau khôn xiết!  
Hơn bốn chục năm … núi sông u sầu,
Cương quyết vùng lên! Toàn dân nước Việt!
Giữ Giang Sơn cho con cháu ngàn sau!
 
30 Tháng 4 – Ước mong chờ đợi !
Hồn thiêng sông núi “Việt Nam Cộng Hoà”
Cờ Vàng uy linh, bay khắp Thế giới,
Sẽ về Quê Hương ! Một ngày không xa! 
 

             Trần Quốc Bảo

                      Richmond, Virginia

                Địa chỉ điện thư của tác giả:

             quocbao_30@yahoo.com

Không có nhận xét nào: