Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Sáu, 30 tháng 6, 2023

THƯ MỜI QUÝ ĐỒNG HƯƠNG THAM DỰ BUỔI LỄ CHÀO QUỐC KỲ VNCH VÀ HK

THƯ MỜI

THAM DỰ LỄ CHÀO KÍNH QUỐC KỲ HK VÀ VNCH ĐẦU THÁNG 7 2023

MỪNG  NGÀY LỄ ĐỘC LẬP HOA KỲ (JULY 4) VÀ CUỘC PHỔ THÔNG ĐẦU PHIẾU BẦU BAN ĐẠI DIỆN CỘNG DỒNG VIỆT MỸ

 

Trân Trọng Kính Mời:

Quý Đồng Hương Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản Bắc California.

Quý vị Lãnh Đạo Tinh Thần các Tôn Giáo

Quý bậc Trưởng thượng, Thân hào, Nhân sĩ.

Quý Hội đoàn, Đoàn thể, Chính đảng.

Quý Hội đoàn Cựu Quân Nhân QLVNCH và quý Chiến hữu.

Quý Cơ Quan Truyền Thông, Báo chí.

                            Quý anh chị em Sinh Viên, Học sinh thế hệ tiếp nối.

 

Kính thưa quý vi.

Trong tinh thần gìn giữ và tôn vinh lá Quốc Kỳ Việt Nam Cộng Hòa và Kỷ Niệm Ngày Lể ĐộcLập của Hoa Kỳ,  Ủy Ban Điều Hợp Sinh Hoạt Cộng Đồng Bắc Cali  phối hợp cùng quý anh chị Phụng Sự Cộng Đồng và các em Liên Đoàn Hướng Đạo Diên Hồng đồng tổ chức buổi Lễ Chào Kính Quốc Kỳ VNCH và HK đầu tháng Bảy tại:

 

VƯỜN TRUYỀN THỐNG VIỆT

1499 Roberts Ave – San Jose – CA 95122

Vào lúc 9: 00 Sáng Ngày Thứ Bảy 1 tháng 7 năm 2023

<!>

 

Ban tổ chức trân trọng kính mời quý đồng hương Người Việt Quốc Gia Tỵ Nạn Cộng Sản, quý Thân hào, Nhân sĩ, quý đại diện các Hội đoàn, Đoàn thể, Chính Đảng cùng các quý chiếu hữu QLVNCH  Bắc California tham dự đông đảo để cùng vinh danh lá Quốc Kỳ chính nghĩa VNCH và đặc biệt là cùng chung vu Kỷ Niệm Ngày Lể Đọc Lập của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ  

         ◙ ĐẶC BIỆT: BAN VẬN ĐỘNG VÀ TỔ CHỨC BẦU CỬ SẺ GIỚI THIỆU 3 LIÊN DANH ỨNG CỬ VÀO BAN ĐẠI DIỆN CỘNG ĐỒNG VIỆT MỸ BẮC CALIFORNIA VÀ SÊ BẮT ĐẦU CHƯƠNG TRÌNH PHỔ THÔNG ĐẦU PHIẾU TỪ 1 THÁNG 7 ĐẾN 31 THÁNG 7 NĂM 2023.

                              KÍNH MỜI QUÝ ĐỒNG HƯƠNG THAM DỰ 

              Điểm tâm nhẹ và cà phê sáng vẫn do Cô Brenda Huỳnh (nhân viên phụ trách các dịch vụ Bảo hiểm Sức khỏe và Medicare ) yểm trợ.

 

                     Xin Thông Báo: Để tránh những sinh hoạt của các Hội Đoàn, Đoàn Thể tại Bắc California San Jose bị trùng hợp cùng ngày và cùng giờ. Ban Tổ Chức Lễ Chào Quốc Kỳ tại Vườn Truyền Thống VIỆT xin đề nghị quý Hội đoàn, Đoàn thể thông báo cho Ban Tổ Chức biết chương trình sinh hoạt của hội để có thể thông báo đến quý đồng hương trong buổi Lễ Chào Kính Quốc Kỳ mỗi Thứ Bảy đầu tháng. 

Trân Trọng Kính Mời Quý Đồng Hương, quý Hội đoàn, Đoàn thể và quý chiến hữu QLVNCH tham dự.

T. M. Ban Tổ Chức Lễ Chào Kính Quốc Kỳ Mỗi Đầu Tháng tại Vườn Truyền Thống VIỆT.

Trưởng Ban Tổ Chức.                                                  ĐPQ/NQ TRIỆU HÀ 

Ủy Ban Điều Hợp Sinh Hoạt Cộng Đồng Bắc Cali     BS PHẠM ĐỨC VƯỢNG  

Nhóm Phụng Sự Cộng Đồng Bắc Cali.                       ÔNG ĐẶNG LONG

Liên Đoàn Hướng Đạo Diên Hồng.                             JOHN DŨNG Trưởng Đoàn Hướng Đạo DIÊN HỒNG 

 

    Điện thoại liên lạc:              

    ĐPQ// NQ TRIỆU HÀ                      (408)  646 -  8752   

    BS PHẠM ĐỨC VƯỢNG              (408)  226  -  8844

    Trưởng LĐHĐDH JOHN DŨNG    (408)  605  -  5235

    Ông ĐẶNG LONG                          (408)  886  -  0178

Không có nhận xét nào: