Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Ba, 6 tháng 12, 2022

SUY NGHIỆM NHÂN MÙA GIÁNG SINH - Nguyễn Thùy


1/- ÐAU – KHÔNG ÐAU
Quanh qua một khúc đường, người viết bắt gặp một Cây Thánh Giá giống hệt như ở nhà Thờ. Người viết nhìn Chúa nơi Cây Thánh Giá, thỏ thẻ :
- Thưa Chúa, Chúa bị đóng đinh có đau không ?
- Ðau lắm !
- Bẫm Chúa, Chúa cho phép con được nhổ bớt từng chiếc đinh nơi thân Chúa nhé 
- Ấy, không nên, đau lắm.
- Sao vậy, thưa Chúa ?
- Lâu ngày rồi, đinh quấn chặt máu thịt ta. Con nhổ đinh là con rứt luôn mau thịt ta đấy, ta chịu không nổi đâu.
<!>
- Thưa Chúa, thế từ ngày đó đến nay, bọn giả hình có đóng thêm đinh vào thân Chúa không ?
- Ồ nhiều lắm, ngày nào chúng cũng đóng cả.
- Chao ôi ! Thương quá, Chúa của con ! Chắc Chúa đau ghê lắm !
- Không chút nào.
- Sao vậy, thưa Chúa ?
-- Lâu ngày máu thịt ta biến thành đinh cả. Chúng đóng như đóng vào sắt. Ðã không đóng được mà tay chúng càng lúc càng đau thêm.


2/- CỨU RỖi – GIẢI THÓAT

Một hôm, Ðức Phật gặp Chúa Jésus trên cây ThậpTự. Phẫt bảo :
- Ngài quả là Chúa !

- Ngài quả là Phật.
- Phật, Chùa giống, khác nhau ?

- Có giống, có khác.
- Ngà ivui lòng cho biết tôn ý.

- Phật th ìđau, Chúa th ìkhổ.
- Ðúng vậy. Nhưng đau và khổ dị đồng ?

--Phật đau từ trong ra, Chúa khổ từ ngoà ivào. Ðau từ trong ra thành khổ ; khổ từ ngoài vào thành đau. Chúa cứu rỗi cái đau của Phật, Phật giải thoát cái khổ cũa Thánh.
- Tuyệt diệu. Ðau từ trong ra là Biệt nghiệp ; khổ từ ngoài vào là Cộng nghiệp. Công nghiệp đi vào Biệt nghiệp, chuyển Biệt nghiêp ra Cộng nghiệp. Con đường tiến hóa của nhân sinh là như thế.
- Chính thế. Và cuố iđường, Cứu Rỗi và Giải Thoát đồng nhiên như nhiên thị hiện.

nguyễn thùy

Không có nhận xét nào: