Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Năm, 27 tháng 8, 2015

AN ENTIRE VILLAGE MADE OF CLAY - Thuý Vinh ST

clay     village

Clay Riverside Park: A Whole Village of Clay

Located in the township of Tangshan Fengrun, the Clay Riverside Park is a famous depicting of a famous picture. Built from 2007-2011, spending $1.2m dollars and covering over 500 acres, the park opened in 2011. 

Visitors were treated to exquisite works of clay art in all shapes and sizes, reproducing over 500 lifelike characters, more than 50 horses, mules, donkeys and more than 20 vessels of various sizes, shaped tower, bridge, country, docks, and other magnificent street town life scenes. 
 Visitors can also enjoy walking among history as modern visitors to an ancient world, with all the clay buildings and people modeled after old paintings depicting regular village life in Ancient China.
clay        village
clay        villageclay        village
clay        village
clay        village
clay        village
clay        village
clay        village
clay village
clay village
clay village
clay village
clay village
clay village
clay village
clay village
clay village
clay village
clay village
clay village
clay village
clay village
clay village
clay village
clay village
clay village
clay village
clay village
clay village
clay village
clay village
clay village
clay village
clay village

clay village
clay village
clay village
clay village

Không có nhận xét nào: