Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Tư, 31 tháng 12, 2014

"Nổi cơn Tam Bành" - Tam Bành Là gì ? - Bảy Hiền


Ảnh: Thầy trò Đường Tam Tạng
Tam Bành là gì ?

Tam Bành là Bánh Cứ, Bành Chất và Bành Kiêu
Bành cứ:    Tư tưởng 
Bành Chất: Tình cảm, dục vọng
Bành Kiêu:   xác thân, vật chất

- Theo Thông Thiên Học , con người là một Linh Hồn với 3 Thể : Trí,     Vía và Xác Thân
- Đạo Phật , con người là Chơn Tâm với 3 Uẩn : Tưởng uẩn, Thọ uẩn   và Sắc uẩn (trong ngũ uẩn)
- Đạo Tiên, con người là Chơn Nhơn với 3 Thể: Bành Cứ, Bành Chất   và Bành Kiêu

Trong truyện Tây Du Ký thầy trò Đường Tăng tượng trưng:

Tam Tạng: Chơn Nhơn, Chơn Tâm, Linh Hồn

Tề Thiên:   Bành Cứ, Tưởng uẩn, Thể Trí
Bát Giới:     Bành Chất, Thọ uẩn, Thể Vía
Sa Tăng:    Bành Kiêu, Sắc uẩn, Xác Thân

Người tu hành đạt đạo là khi chủ trị được Tam Bành .

Bảy Hiền

Không có nhận xét nào: