Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Tư, 29 tháng 7, 2020

Silenced Frontline Doctors Hold Capitol Hill Press Conference to Challenge Big Tech

Inline image

Silenced Frontline Doctors Hold Capitol Hill Press Conference to Challenge Big Tech

107,028 views
•Streamed live 6 hours ago 

Facebook, Google/YouTube, Twitter Censor Viral Video of Doctors’ Capitol Hill Coronavirus Press Conference


Facebook has removed a video posted by Breitbart News earlier today, which was the top-performing Facebook post in the world Monday afternoon,
of a press conference in D.C. held by the group America’s Frontline Doctors and organized and sponsored by the Tea Party Patriots.
The press conference featured Rep. Ralph Norman (R-SC) and frontline doctors sharing their views
and opinions on coronavirus and the medical response to the pandemic. YouTube (which is owned by Google)
and Twitter subsequently removed footage of the press conference as well.
The video accumulated over 17 million views during the eight hours it was hosted on Facebook, with over 185,000 concurrent viewers.

Không có nhận xét nào: