Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Sáu, 31 tháng 7, 2020

ĐỀN TRẤN VÕ – Trần Quốc Bảo dịch thơ Cao Bá Quát


Đền Quán Thánh (Đền Trấn Vũ) ở đâu? Thờ ai? Có từ bao giờ?

Trấn Võ Tự
Cao Bá Quát
鎮 武 寺
惜 遊 無 計 復 登 樓
斜 倚 欄 桿 望 碧 流
君 亦 多 情 到 煙 水
我 猶 遺 恨 滿 汀 州
日 斜 天 地 雙 蓬 滿
春 凈 江 湖 一 白 鷗
遙 想 當 年 行 樂 處
殘 花 猶 自 故 宮 頭
高 伯 適
<!>

Trấn Võ Tự
(Thơ tức cảnh)

Tích du vô kế phục đăng lâu
Tà ỷ lan can vọng bích lưu
Quân diệc đa tình đào yên thủy
Ngã do di hận mãn thinh châu
Nhật tà thiên địa song bồng mấn
Xuân tịnh giang hồ nhất bạch âu
Dao tưởng đương nhiên hành lạc xứ (*)
Tàn hoa do tự cố cung đầu.

Cao Bá Quát  (**)

Bản dịch của Trần Quốc Bảo

Đền Trấn Võ

Viễn du chưa được phải ngồi nhà
Lưng tựa lan can ngắm suối xa
Khói nước mênh mang tình ý bạn
Bãi hoang vắng vẻ hận lòng ta
Chiều buông tóc bạc che trời đất
Xuân vắng chim âu lướt hải hà
Nhớ trước chốn kia nơi lạc thú
Cung xưa mấy độ đã tàn hoa.
Trần Quốc Bảo
Richmond, Virginia

(*) Đền Trấn Võ tọa lạc trên mảnh đất xưa gọi là Cung Trường Xuân, nơi ăn chơi, trà đình tửu điếm, của giới phú quí,vương tôn công tử.
(**)  Cao Bá Quát (? -  1851) hiệu là Chu Thần, quê  làng Phù Thị, huyện Gia Lâm, tỉnh Bắc Ninh. đậu Cử Nhân. Được lãnh chức Giáo thụ, phủ Quốc Oai (Sơn Tây) vào đởi nhà Nguyễn (Thiệu Trị - Tự Đức) . Ông là người tài giỏi nổi tiếng về thơ văn. Đương thời  có câu: “Văn như Siêu Quát vô tiền Hán – Thi đáo Tùng Tuy thất thịnh Đường”. Cũng vì được đề cao, xưng tụng thi tài, Ông bị các quan chức ganh ghét.
-  Thuở ấy có người tên Lê Duy Cự, nổi lên tại Sơn Tây, chống Triều đình nhà Nguyễn. Cao Bá Quát theo, làm Quốc sư cho bọn ấy. Triều đình sai Lãnh binh Lê Thuận dẹp giặc, Thuận đánh bắt được Cao Bá Quát, đem về chém tại làng Phù Thị (chánh quán)
{  Lời bàn:   Vào thời Quân chủ, Vua là nhất, trên cả Nước (Trung quân, ái quốc) Cao Bá Quát làm quân sư cho Lê Duy Cự, chống Triều đình, sau bị chém đầu, Quát bị gọi là “giặc”. Nhưng nay, xét tài liệu văn học lưu truyền của Cao Bá Quát, ta thấy Ông có tư tưởng cấp tiến đáng ngạc nhiên.  Tư tưởng ấy là “Phế Đế” ( xóa bỏ chế độ Quân chủ). Điều đó biểu lộ rõ rệt khi bị giam, Ông làm đôi câu đối: Một chiếc cùm lim chân có đế. Hai vòng giây sắt bước thì vương (Đế Vương đặt xuống dưới chân, tỏ ý muốn đạp đổ chế độ phong kiến).  Thậm chí, ra pháp trường, trước khi trảm quyết, Ông không hề sợ hãi, còn ngang tàng đọc câu đối chót cuộc đởi Ba hồi trống dục, (đ.?) mồ cha kiếp!  Một lát gươm đưa (đ.?) bỏ mẹ đời!” – Lời chửi thô tục,  ai cũng hiểu là ý thóa mạ đế vương.” Tư tưởng phế đế” của các nhà Cách mạng trên thế giới, chưa dễ đã ai mạnh mẽ hơn  Cao Bá Quát!. Khi Ông dấy binh, miền ấy bị châu chấu phá mùa màng, nên trong sử gọi Cao Bá Quát là Giặc Châu Chấu. Đáng tiếc cho Ông! - Phải chăng Ông sinh bất phùng thời!  }  TQB.

Không có nhận xét nào: