Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Ba, 26 tháng 6, 2018

Việt Nam Rồi Sẽ Ra Sao ? - Thơ Nguyễn Hàn Chung
Tôi ngồi mắng nhiếc thằng tôi
Non sông chó gặm còn ngồi làm thơ
Mà thơ tình nữa mới dơ
Múa môi thi sĩ bây giờ thấy khinh
Nhiều năm cơ khổ linh đinh
Chưa thăm Phú Quốc đã thành lưu vong
<!>

Chưa nhào lộn với Văn Phong
Chưa ôm ấp một bờ cong Vân Đồn
Mai nầy về lại quê hương
Lấy tên Mỹ mới có đường vào ra
Người ta bán đứng nó mà
Bàn dân chỉ biết khóc oà nhìn đau
Rồi đây bắt học chữ Tàu
Bắt trai Việt phải đi xâu biên thùy
Bỏ thây Tần Lĩnh Nga Mi
Con gái Việt kiếp nô tỳ trai Hoa
Trăm năm tất thảy chúng ta
Đều ra bụi đất đều ra vô thường
Nhưng còn một dải quê hương
Nấm mồ Hưng Đạo, Đại Vương, sao trời ?
Duy Kỳ, Ích Tắc như rươi
Giang Minh, Bình Trọng ngậm ngùi hồn ma
Nào đâu chỉ mất Hoàng Sa
Bây chừ nửa cõi sơn hà sắp bay
Những ai trở giáo hôm nay
Nghìn năm tiếng thoá mạ đầy tổ tiên !

Nguyễn Hàn Chung
2/6/2018

Không có nhận xét nào: