Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Năm, 28 tháng 6, 2018

Những điều cần biết thêm về AN SINH XÃ HỘI (Social Security) - Tài liệu tham khảo

Social Security 

Tiếng Việt - Vietnamese

SEARCHMENULANGUAGES

Table of Contents

Related Information

Tiếng Việt - Vietnamese

Cổng Thông Tiếng Việt
(SSA Pub 05-10722-VI)
Multilanguage Gateway
(SSA Pub 05-10722)

Xin giới thiệu Chương Trình An Sinh Xã Hội | Introduction To The Social Security Program

Số An Sinh Xã Hội | The Social Security Number

Việc làm và lương bổng | Work and Earnings

Quyền lợi cho người về hưu và cho người còn sống | Retirement and Survivor Benefits

Quyền lợi cho người tàn tật | Disability Benefits

Bảo Ðảm Phụ Cấp Lợi Tức (SSI) | Supplemental Security Income Benefits

Phương cách khiếu nại | Appeals

Ðề mục đặc biệt nên quan tâm | Subjects of Special Interest

Medicare

Không có nhận xét nào: