Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Tư, 27 tháng 6, 2018

THÔNG CÁO Về cuộc biểu tình ngày 7 tháng 7 năm 2018 của Ủy Ban Đặc Nhiệm Yểm Trợ Quốc Nội vùng Hoa Thịnh Đốn và Phụ Cận​​​​​​​​​​​​​

HTD.jpg
                                                                                                                                                                                   Tranh đấu cahttp://www.tinparis.net/icone/aboule02.gif
Ủy Ban Đặc Nhiệm Yểm Trợ Quốc Nội vùng Hoa Thịnh Đốn & Phụ Cận (YBĐN/YTQN/HTĐ&PC) được thành lập và phát động phong trào yểm trợ quốc nội cứu nguy đất nước và đồng bào Quốc Nội đang liều thân tranh đấu tại Việt Nam, khởi đầu bằng những công tác thiết thực như sau:
<!>

1/- Thành lập một Ủy Ban gồm đại diện các Đoàn Thể và Tôn Giáo đến Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ và tiếp xúc với Quốc Hội Hoa Kỳ tố giác Cộng Sản Việt Nam vi phạm nhân quyền và luật pháp quốc tế , qua hành động đánh đập, đàn áp người dân Việt Nam,và ban hành Luật An Ninh Mạng để bịt miệng người dân Việt Nam.

2/- Tổ Chức Đêm Thắp Nến tại Trung Tâm Eden đêm Thứ Sáu 22 tháng 6 năm 2018 (sau Lễ Truy Điệu Chiến Sĩ Trận Vong do Liên Hội Cựu Chiền Sĩ tổ chức) để phát động phong trào yểm trợ thiết thực cho quốc nội.

3/- Tổ Chức cuộc biểu tình quy mô vào ngày Thứ Bảy 7 tháng 7 năm 2018 lúc 11:00 giờ sáng trước toà đại sứ Cộng Sản Việt Nam tại Washington D.C . Các đoàn thể và đồng hương có thể đi tự túc, hoặc có mặt tại Trung Tâm Eden sẽ có xe buýt đưa đón. (Chương trình chi tiết sẽ được phổ biến sau).

4/- Để công tác yểm trợ Quốc Nội được thành công, Ủy Ban Đặc Nhiệm Yểm Trợ Quốc Nội Vùng HTĐ & Phụ Cận kêu gọi đồng hương nhiệt liệt tham gia Đêm Thắp Nến và tham gia đông đảo Cuộc Biểu Tình quy mô vào ngày Thứ Bảy 7 tháng 7 năm 2018 .

Ban Tổ Chức Biểu Tình cần sự yểm trợ tài chánh để mướn xe buýt chở đồng hương đi biểu tình (ước mong sẽ có 1000 người) và giúp đỡ những phái đoàn của các Cộng Đồng từ xa về tham dự.

Ngân phiếu xin gửi về:
                                               Cộng Đồng Việt Nam Ủy Ban Đặc Nhiệm (UBĐN)
                                               P.O. Box 1593 Herndon VA 20172-1593

Kính mong quý Hội Đoàn, Quý Đoàn Thể, Quý Đồng Hương nỗ lực yểm trợ và tham gia.

CHÚNG TA HÃY CÙNG TIẾP TAY ĐỒNG BÀO TRONG NƯỚC ĐỨNG LÊN LÀM LỊCH SỬ.

Trân trọng,

Đại Diện Ủy Ban Đặc Nhiệm Yểm Trợ Quốc Nội
Đinh Hùng Cường - Chủ Tịch Cộng Đồng VN HTĐ&MD&VA

Nguyễn Văn Tần - Chủ Tịch Liên Hội CCSVNCH HTĐ&PC

Không có nhận xét nào: