Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Sáu, 11 tháng 8, 2017

Sinh Vật Biển Tuyệt Đẹp

1
M  E  R<!>

 2

alt
3

alt
4

alt
5

alt
6

alt
7

alt
8

alt
9

alt
10

alt

11

alt
12

alt
13

alt
14

alt

 15
alt

 16

alt

 17

alt

 18

alt
19

alt
20

alt

21

alt

22

alt

 23

alt

 24
alt

 25

alt

 26

alt

 27

alt

 28

alt

 29

alt

 30

alt

 31

alt

32

alt

 33

alt

34

alt

 35

alt

36

alt

37

alt

 38

alt

 39

alt

 40

alt

 41
alt

 42

alt

 43

alt

 44

alt

 45

alt

 46

alt

47

alt

 48

alt

 49

alt

 50

alt

 51

alt

 52

alt

 53

alt

 54

alt

 55

alt

 56

alt

 57

alt

 58

alt

 59

alt

 60

alt

 61

alt

 62

alt

 63

alt

 64

alt

 65

alt

66

alt

67

alt

 68

alt

69

alt

70

alt

71

alt

72

alt

73
alt

 74

alt

75

alt

 76

alt

77

alt

 78

alt

79
F  I  N
 

Không có nhận xét nào: