Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Ba, 1 tháng 8, 2017

Loving Others is Like Loving Yourself


Picture
By Tong Bu Huei

In a movie that we watched together with Master, there was a little boy who thought every day about the little sister in his mother's womb. He hoped it could be born as soon as possible.
<!>
He could hardly wait and made a wish: "After my little sister is born, I'll give her all my toys. I'll protect her and not let anyone mistreat her."

But after she was born, he got jealous seeing how his parents loved her, so he forgot the promise he made. 

When his sister wanted to play with his toys, the little boy angrily took them away from her.

​During this scene, the camera paused for a while, showing the innocent little sister with a red nose and tears in her eyes.

This deeply touched me

I see myself acting like that little boy - when coming into this world, I forgot about the promise made before I was born. 

Before we came here, we had all the confidence, but unexpectedly the world changes, and nothing is the same! 

We are no longer conscious that we are all one. 

We each enter a separate body, making us more and more distant and unfamiliar. So in order to protect our own' rights and interests, we guard ourselves from others. 

We forget that before we came, we made a pact: No matter what the conditions, we shall love and support one another. 
Picture
In the "Vo Tu Poems," the poem "I Love Thou," the first verse reads: "I love you like I love myself." This is the clearest and simplest interpretation of true love.

After all, we love ourselves the most, so all we have to do is extend this love and imagine others as extensions of ourselves!

Open up your heartaccept "our" different forms.

Carefully observe how each and every 'self' works hard at trying to communicate with 'our self'.


With this attitude, even an iceberg can be melted.

To see 'our self' love 'our self' or be upset with 'our self' is rather humorous! 
Picture
Once, for reasons I've forgotten, I was suddenly very critical of a brother initiate. I thought that 'he' didn't treat 'me' right. 

But Master immediately granted me an unforgettable lesson. 

​Right after I thought that way, the image of the brother initiate kept coming into my head, even during meditation. 

The more I hated it, the more his face appeared. Like a bad joke, I couldn't get rid of it. I was very irritated! 


Only after I calmed down, and when my spirit was brightened with a heightened sense of love, did the image disappear. 

No wonder Master said, "Loving others is like loving yourself." 

At the moment we forgive others, we are actually freeing ourselves!
Image result for loving your neighbor


Thương Người Tức Là Thương Mình

Image result for loving your neighbor

Tôi còn nhớ đã cùng Sư Phụ coi một cuốn phim, có một đứa em trai hàng ngày đều mong cho em gái còn trong bụng mẹ sớm chào đời.

Cậu bé nóng lòng trông đợi và mong rằng đứa bé gái được sanh càng sớm càng tốt, cậu ta đã hứa rằng: "Khi em bé sinh ra, con hứa sẽ cho tất cả đồ chơi của con, con sẽ bảo vệ nó, không cho người ta ăn hiếp". 

Rốt cuộc khi bé gái sinh ra, thấy cha mẹ cưng chiều em gái mình, cậu bé đã ganh tỵ và quên hết lời hứa của mình.

Khi em gái muốn lấy đồ chơi của anh chơi, thì cậu ta tức giận giựt lại.

Lúc đó máy quay hình như ngừng lại một chút, chiếu hình bé gái ngây thơ mũi đỏ lòm, mắt rưng lệ đã làm tôi xúc động một cách sâu xa.

Tôi thấy mình hành động giống như cậu bé trai đó - khi đến thế giới này đã quên hết lời thề của mình trước khi đầu thai.

Trước khi đến chúng ta rất tự tin, ngờ đâu cảnh giới vừa thay đổi thì mọi việc đều đã khác hẳn.

Chúng ta không còn ý thức được sự đồng nhất thể.

Khi vào thể xác riêng biệt của mỗi cá nhân, chúng ta trở nên xa lạ. Để bảo vệ quyền lợi của "mình", chúng ta luôn đề phòng người khác.

Chúng ta đã quên rằng trước khi đến đây, chúng ta đã từng hứa hẹn một cách nhiệt tình rằng: "Bất luận là thế nào đi nữa, chúng ta vẫn sẽ giúp đỡ, thương yêu lẫn nhau".
Picture
Đọc bài "Ta Thương Người" trong tập "Thơ Vô Tử", câu thứ nhất: "Ta thương người như ta thương ta", Sư Phụ đã giải thích rất rõ ràng dễ hiểu ý nghĩa chân chính của tình thương.

​Dù sao, người chúng ta yêu thương nhất là chính mình, do đó, chúng ta chỉ cần coi người khác như một phần nới dài của chính mình thì được rồi!

Hãy mở tâm để tiếp nhận một "hình dạng khác của mình".

Và quan sát mỗi cái "ta" bên cạnh đã cố gắng câu thông với "ta" như thế nào, thì dù là núi tuyết cũng phải tan.

Nhìn cảnh "ta" thương "ta" hoặc "ta" giận "ta", chúng ta sẽ bất giác mỉm cười!
Picture
Có một lần, không nhớ vì lý do gì, tự nhiên tôi đã chỉ trích thậm tệ một vị sư huynh, thấy "anh ấy" có lỗi với "mình".

Nhưng Sư Phụ lập tức ban cho tôi một "bài học", khiến tôi nhớ suốt đời. 

​Từ lúc động tâm với ý niệm đó, thì hình ảnh của vị sư huynh đó cứ hiện lên trong đầu óc mãi, lúc ngồi thiền cũng thấy. 

Càng ghét, thì khuôn mặt của anh ấy như giỡn cợt càng hiện ra, Tôi rất khó chịu! 

Phải đến khi lắng tâm xuống, trong lòng mới bỗng nhiên trở nên quang minh, tình thương một lần nữa dâng lên, hình ảnh đó mới tan mất.

Hèn chi Sư Phụ: "Bảo thương người tức thương ta." 

Khi chúng ta tha thứ lỗi lầm người khác, thật ra chúng ta thật sự tha thứ cho chính mìn

Không có nhận xét nào: