Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Bảy, 8 tháng 12, 2018

UỶ BAN CHỐNG TRA TẤN LHQ ĐÃ RA KẾT LUẬN VỀ VIỆT NAM - Fb Võ Hồng Ly

No automatic alt text available.Ảnh: Tra tấn bằng chích điện cắt từ video của Ủy ban Chống tra tấn.Theo tin từ Phạm Lê Vương Các : "Hôm nay, ngày 8/12/2018, Ủy ban Chống tra tấn Liên Hợp Quốc đã công bố văn bản “Quan sát Kết luận”(Concluding observations) nhằm đánh giá về việc thực hiện Công ước Chống tra tấn của nhà nước Việt Nam.
Bản Quan sát Kết luận này được ban hành trên cơ sở xem xét báo cáo quốc gia và thực hiện phiên điều trần đối thoại với nhà nước Việt Nam vào hôm 14-15 tháng 11 vừa qua.<!>
Bản Quan sát kết luận đã cung cấp một cách toàn diện về các hạn chế trong hệ thống pháp luật và chính sách thi hành của nhà nước Việt Nam, đã dẫn đến tình trạng tra tấn đang lan tràn tại Việt Nam. Qua đó Ủy ban Chống tra tấn tập trung đưa các các khuyến nghị cho nhà nước Việt Nam thực hiện, và yêu cầu nhà nước Việt Nam báo cáo tiến độ thực hiện các khuyến nghị của Ủy ban trước ngày 7/12/2019, và ấn định thời hạn báo cáo định kỳ lần thứ hai của Việt Nam vào ngày 7/12/2022.
Ủy ban cũng đề nghị nhà nước Việt Nam cần phải dịch bản Quan sát Kết Luận này sang ngôn ngữ tiếng Việt để phổ biến đến các nhân viên công chức tại Việt Nam, đồng thời đăng tải phổ biến văn bản này trên các trang thông tin chính thức của nhà nước.
Trong thời gian tới, trang Facebook của Phạm Lê Vương Các sẽ cố gắng chuyển tải từng vấn đề mà Ủy ban đã đề cập trong nội dung bản kết luận, đồng thời sẽ đưa ra một số bình luận cá nhân như là các sáng kiến nhằm hỗ trợ nhà nước thực thi hiệu quả các khuyến nghị này.
Văn bản kết luận chính thức có tại đây: https://tbinternet.ohchr.org/…/V…/CAT_C_VNM_CO_1_33168_E.pdf

Không có nhận xét nào: