Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Hai, 31 tháng 12, 2018

21 CÂY NOEL ĐẸP NHẤT THẾ GIỚI

1. Vilna, Lithuania
עצי חג מולד מיוחדים מסביב לעולם:
<!>

2. A Floating Tree in Mexico

עצי חג מולד מיוחדים מסביב לעולם:
3. New York, United States
עצי חג מולד מיוחדים מסביב לעולם:

4. Rockefeller Center, New York, United States

עצי חג מולד מיוחדים מסביב לעולם:

5. Branson, Missouri, United States

                         עצי חג מולד מיוחדים מסביב לעולם:

  6. Floating Tree, Rio de Janeiro, Brazil
עצי חג מולד מיוחדים מסביב לעולם:

7. A Tree on a Hillside in Gubbio, Italy

עצי חג מולד מיוחדים מסביב לעולם:

8. Floating Trees in Rio de Janeiro, Brazil

עצי חג מולד מיוחדים מסביב לעולם:

9. Rockefeller Center New York, United States

עצי חג מולד מיוחדים מסביב לעולם:

10. Kaunas, Lithuania

עצי חג מולד מיוחדים מסביב לעולם:

11. Caldes de Reina, Portugal

עצי חג מולד מיוחדים מסביב לעולם:

12. Dortmund, Germany

עצי חג מולד מיוחדים מסביב לעולם:

13.. Recife, Estonia

עצי חג מולד מיוחדים מסביב לעולם:

14. Vilna, Lithuania

עצי חג מולד מיוחדים מסביב לעולם:

15. Tbilisi, Georgia

עצי חג מולד מיוחדים מסביב לעולם:

16. Bishkek, Kyrgyzstan

עצי חג מולד מיוחדים מסביב לעולם:

17. Bogota, Colombia

עצי חג מולד מיוחדים מסביב לעולם:

18. Turin, Italy

עצי חג מולד מיוחדים מסביב לעולם:

19. Tokyo, Japan

עצי חג מולד מיוחדים מסביב לעולם:

20. Paris, France

עצי חג מולד מיוחדים מסביב לעולם:

21. Camden, London, UK

עצי חג מולד מיוחדים מסביב לעולם:

Không có nhận xét nào: