Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Chủ Nhật, 26 tháng 3, 2017

Chạy trốn bom nguyên tử.

          TT Trump đã lên kế hoch cho mt cuc chy đua vũ trang mi. Nga đã vi phm các Hip đnh vũ khí đ nâng cp kho vũ khí nguyên t. CS Triu Tiên đang phát trin các ha tin tm xa, và chun b chiến tranh nguyên t - còn quân đi Hoa Kỳ đang cu xét vic tn công "trước" ph đu nhng cơs quân s ca quc gia cô lp này.  
<!>
Trong khi đó, ch nghĩa khng b nguyên t, và bom bn vn là mt mi đe da nghiêm trng. Mc dù nhng s kin này không có kh năng kích hot mt  chiến tranh nguyên tnhưng th nghĩ đến mt v n trong khu ph ca bn,  bn có th t hi:  "Nếu tôi sng sót qua mt cuc tn công bng bom nguyên t, tôi nên làm gì ?".
          Michael Dillon, mt nhà Nghiên cu ca Phòng thí nghim Quc gia Lawrence Livermore, đã đánh giá nhng con s, và trình bày mt nghiên cu năm 2014, được đăng trên Tp chí Proceedings of the Royal Society A: Toán hc và Khoa hc Vt lý.  Tương t , các cơ quan chính ph, và các t chc khác cũng đã đ nhng câu hi đau kh, mà đưa ra cáđ xut chi tiết, và kế hoch ng phó.
                                                                                 Các trường hp:
          Bn đang  trong mt thành ph ln, va mi b mt v n nguyên t  năng sut thp, gia 0,1 và 10 kiloton. Lượng này ít mnh hơn qu bom ném xung Hiroshima - khong 15 kiloton. Tuy nhiên, không phi là ch nên nhìn vào các loi vũ khí ging như bom trng lc mi B61-12, được chế to bi M, ti đa là 50 kiloton, và có th chnh xung còn 0,3 kiloton. Nga và Pakistan cũng đang nghiên cu nhng vũ khí nguyên t tương t được gi là vũ khí nguyên t "chiến thut". Các nghiên cu cho thy rng: Bn và khong 100.000 cư dân ca bn có th được cu sng - nghĩa là nếu bn ch tiếp xúc vi lượng phóng x thp mà thôi.
          Mt trong nhng mc tiêu quan trng, và tc thi nht ca bn là tránh bi phóng x. 
                                                                      Làm thế nào tránh bi phóng x ?

          Bụi phóng xạ là một hỗn hợp của nguyên liệu của bom, đất, và mảnh vụn bị bốc hơi, gây ra phóng xạ, và rải như bụi và tro trên toàn cảnh bằng gió mạnh. Ví dụ như ở thành phố New York, một khu vực phóng xạ sẽ lan ra phía Đông.

          Điu tt nht là tìm nơn náu -  vt liu dày đc hơn gia bn và thế gii bên ngoài, thì tt hơn - sau đó đi cho đến khi nhân viên cu cp tìm, đ giúp bn. Chính ph Hoa Kỳ đ ngh núp trong nhng tòa nhà gn bn, nhưng không phi tt c ngôi nhà đu cung cp ch trú n tt cho các v bom nguyên t đâu. Nhng nơi trú n kém, gm khong 20% nhà , được xây dng bng vt liu nh, và không có tng hm. Ngôi nhà tt nht là gch dày, hoc bê tông, và không có ca s. Ging như nơi cha bom vy. Hình này trích t hướng dn ca chính ph v hu qu ca các v tn công nguyên t, cho thy mt ý tưởng căn bn v mt nơi trú n tt, hay xu, đ tránh bi phóng x.


           Trn trong tng hm ca mt tòa nhà bng gch năm tng, bn ch tiếp cn vi 1/200 ca lượng bc x bên ngoài. Trong khi đó, nế trong phòng khách ca căn nhà mt tng s ch ct gim mt na bc x, còn nếu b cnh mt v n nguyên t, thì nơi này s không làm được gì nhiu đgiúp bn. Vì vy, bn làm gì nếu không có mt nơi trú n tt ngay gn bn? Nếu b trong mt "nơi trú n" không tt, hoc tiếp xúc vi ri ro đ tìm mt nơi tt hơn? Và bn nên đi bao lâu?
                                                            Bn nên  li hay nên di chuyn ?

         Trong nghiên cu năm 2014 ca ông, Dillon đã phát trin các mô hình đ xác đnh mt la chn tt nht cho bn. Câu tr li tùy thuc vào khong cách xa t bn đếnơi n, và điu này s quyết đnh khi nào bi phóng x rơđến, thì có mt s quy tc chung cn làm theo.
* Nếu b bên cnh, hoc trong mt nơi trú n vng chc ngay khi bom n, hãy  đó cho đến khi nhng người cu cp di chuyn bn đến các vùng có không khí phóng x ít hơn.
* Nếu bn chư trong hm trú bom, nhưng biết nơi trú n tt là khong năm phút đi - có th là mt căn nhà ln vi tng hm đ bn có th nhìn thy, và đi ti vài block nhà - tính toán ca ông ta gi ý rng bn s nhanh chóng ti đó, r li đó.
* Nhưng nếu tòa nhà đp, có tường dày, có th mt khong 15 phút đi li, thì tt hơn là nê trong ch trú n không tt lm trong mt thi gian ngn -  bn nên đi ti ch  tt hơn sau khong mt gi. Điu này là bi vì mt s bc x phóng x mnh nht đã được gim xung sau đó, mc dù bn vn mun gim s l nhim ca bn.

Không có nhận xét nào: