Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Tư, 28 tháng 1, 2015

Những Sinh Vật Lạ dưới đáy Biển vài nơi trên Thế Giới

alt
I (Alexis Gilding) am an underwater photographer born in Venezuela and photography is my greatest passion.
I have had the chance to dive in wonderful and different places, such as Galapagos, Bahamas, Yucatan Peninsula, Coiba, Bonaire, the Canary Islands and most recently – Indonesia.  In the latter I visited the amazing underwater world.
For me, Lembeh Strait (Indonesia) is the best place for underwater macro photography in the whole world. The diversity of tiny species from nudibranchs and frog fishes to the most venomous octopus in the world just makes every diving spot there magical.
While “muck diving” in Indonesia, I saw many weird creatures using camouflage as their weapon to survive.
More info: alexisgolding.com
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt


Không có nhận xét nào: