Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Năm, 29 tháng 1, 2015

Biết nguyên nhân mới tìm ra giải pháp cho Hòa Bình

Le Nguyen (Danlambao) - Lịch sử phát triển xã hội loài người là lịch sử của những cuộc đấu tranh liên tục, không ngừng nghỉ để tồn tại và phát triển. Những cuộc đấu tranh của loài người phát sinh do nhiều nguyên nhân chủ quan lẫn khách quan và đỉnh điểm của đấu tranh là chiến tranh. Đa phần chiến tranh phát sinh trong tiến trình phát triển xã hội loài người là do mâu thuẫn tư tưởng, văn hóa, xã hội... quyền lực, quyền lợi của cá nhân, phe nhóm không thể hòa giải, dẫn đến chiến tranh cục bộ trong khuôn khổ quốc gia lẫn vượt ra ngoài biên giới quốc gia tác động lên đời sống bình an, ngay lành của toàn thể nhân loại.

Chiến tranh xảy ra trong cộng đồng nhân loại vượt ngoài tầm kiểm soát, lan tràn ra ngoài biên giới lãnh thổ quốc gia đến từ rất nhiều nguyên nhân nhưng nguyên nhân chính yếu dẫn đến chiến tranh là do tham vọng lãnh thổ, phân biệt chủng tộc, mâu thuẫn tôn giáo, xung đột chủ nghĩa... của những đầu óc bệnh hoạn điên cuồng lẫn mù quáng và ngu muội.

- Về tham vọng lãnh thổ xảy ra vào các thời điểm loài người còn sống hoang dã dẫn đến xung đột quyền lực, quyền lợi tạo ra chiến tranh. Nó diễn ra lúc loài người chưa có luật pháp quốc tế cho đến lúc loài người có luật pháp quy định chung cho cộng đồng nhân loại cùng tuân thủ để giảm thiểu chiến tranh. Ngày nay tham vọng lãnh thổ... vẫn còn tồn tại trong tư duy của các lãnh đạo, đảng cầm quyền, vua chúa các nước độc tài quân chủ, quân phiệt và cộng sản.

- Về phân biệt chủng tộc phát sinh từ tham vọng quyền lực của các cá nhân, dòng tộc tự cho dân tộc mình là sắc dân thượng đẳng được đấng siêu hình chọn lãnh đạo, khai phóng các dân tộc man di khác và các sắc dân man di kém thông minh có bổn phận, nhiệm vụ như tôi tớ phục dịch các sắc dân thượng đẳng, giai cấp quý tộc cầm quyền là nguyên nhân gây ra chiến tranh, lúc loài người chưa có luật pháp chống kỳ thị, phân biệt chủng tộc.

- Về xung đột tôn giáo tự bản chất tôn giáo là làm lành tránh dữ, tu nhân tích đức không phải là nguồn gốc gây chiến tranh nhưng tôn giáo đã bị một số lãnh đạo lợi dụng phục vụ cho ý đồ tham vọng cá nhân, họ diễn giảng mọi niền tin, tín ngưỡng, thờ phượng khác với tôn giáo mình là tà đạo, là phải được hay bị cải tạo, loại trừ nên đã có nhiều tín đồ mù quáng lao vào các cuộc thánh chiến đẫm máu, chém giết các tín đồ có niềm tin khác.

- Về mâu thuẫn chủ nghĩa, giống như tôn giáo tự thân chủ nghĩa không tạo nên xung đột mâu thuẫn mà xung đột mâu thuẫn phát sinh từ những cá nhân, phe nhóm có ý đồ xấu lợi dụng những kẻ tham lam mù quáng, thiếu hiểu biết phục vụ cho tham vọng cá nhân lẫn tham vọng chính trị của băng đảng tự xưng là đảng cách mạng tiên phong “hừng hực khí thế” giải phóng con người, cải tạo xã hội!

Ngày nay với xu thế sống chung hòa bình theo chiều hướng phát triển của thế giới văn minh, lãnh đạo các nước dân chủ tiên phong không những đặt trọng tâm vào việc hoàn thiện cơ chế nhà nước dân chủ mà họ còn cùng nhau ngồi xuống thảo luận luật pháp, thành lập những cơ cấu tổ chức quốc tế nhằm giảm thiểu lẫn ngăn chận những mầm móng chiến tranh do mâu thuẫn, xung đột lãnh thổ, chủng tộc, tôn giáo, chủ nghĩa gây ra.

Trong lúc thế giới dân chủ văn minh hợp nhau tìm kiếm hình mẫu cho loài người đi lên, sống chung trong hòa bình, thịnh vượng thì các nhà nước ma quỷ, các phần tử xấu lợi dụng sự ngu dốt, kiềm hãm, kiềm tỏa một phần nhân loại chìm sâu trong vũng lầy lạc hậu và cưỡng bức họ làm công cụ chống con người, đi ngược lại trào lưu tiến hóa của cộng đồng nhân loại. Cụ thể như nhà nước Nga, Tàu, Isis... và CSVN đang thực hiện hiện nay.

Những bộ phận, tổ chức nhà nước chống nhân loại đi ngược chiều tiến hóa của nhân loại là điều rất không may và dân tộc Việt Nam lại nằm trong số không may đó bởi Việt Nam có đảng, chế độ nằm trong bộ phận phản động chống nhân loại, đi ngược chiều tiến hóa của nhân loại. CSVN đã kiềm hãm Việt Nam trong vòng nghèo đói, lạc hậu, chậm tiến không lối thoát. Ngày nay đời sống, mức sống, tiêu chuẩn sống của người dân Việt Nam ngày càng tệ hại hơn so với các nước trên thế giới và ngay cả với các nước trong khu vực đã từng xếp sau Việt Nam nhưng loa dài của đảng vẫn ngày đêm ca ngợi hành vi phản động của đảng CSVN lãnh đạo nhà nước, xã hội rằng thì là... đi từ thắng lợi này đến thành lợi khác?

Thời nay đa phần nhân loại đã được sống trong ánh sáng văn minh, nhân bản của cộng đồng nhân loại nhưng lãnh đạo đảng, chế độ CSVN vẫn như những kẻ bại não, tiếp tục thực hiện những chính sách, chủ trương, đường lối sai lầm lần này đến lần khác và chưa thể hiện tín hiệu có điểm dừng.

Tạm thời không bàn đến sai lầm cốt lõi của hệ thống tổ chức nhà nước, tức là thể chế chính trị được gọi là chế độ xã hội chủ nghĩa - một chế độ cai trị phản động đã bị loài người loại trừ ra khỏi đời sống chính trị chính thống của cộng đồng nhân loại. Một trong những sai lầm nghiêm trọng gây xung đột mâu thuẫn phát sinh chiến tranh, bạo động cách mạng của đảng, chế độ CSVN là chính sách phân biệt đối xử mà các nước dân chủ văn minh đã thể hiện ý chí chung trừng phạt mọi hình thức kỳ thị, phân biệt đối xử qua các điều luật quy định trong luật pháp quốc gia đã từ lâu rồi.

Nhân loại ngày nay cùng hướng đến nếp sống tiến bộ, văn minh để làm nhẹ bớt mâu thuẫn, xung đột lãnh thổ, chủng tộc, tôn giáo, chủ nghĩa... nhằm hình thành chuẩn mực giá trị nhân bản chung cho nhân loại và tạo môi trường thịnh vượng sống chung hòa bình trong cộng đồng quốc gia lẫn cộng đồng quốc tế. Thế nhưng, trong lúc thế giới văn minh hướng đến những giá tri chung cho nền hòa bình thế giới thì trong tư duy cộng sản Tàu Cộng, cựu Nga Cộng vẫn còn nuôi dưỡng tham vọng lãnh thổ và phân biệt đối xử với những ai khác tư tưởng, chính kiến với chế độ. 

Đến ngày nay CSVN, chư hầu của Nga - Tàu vẫn còn áp dụng những chính sách, những hình thức kỳ thị, phân biệt đối xử với các mặt đời sống của con người sống trong chế độ xã hội chủ nghĩa. Cụ thể như CSVN áp dụng chính sách kỳ thị, phân biệt đối xử với những thành phần chúng tự tiện cho là kẻ thù của giai cấp vô sản ở miền bắc Việt Nam trước năm 1975 và dân quân cán chính của Việt Nam Cộng Hòa sống ở miền nam đều là ngụy. Tất cả những ai bị ghép vào thành phần kẻ thù giai cấp hay là ngụy đều bị phân biệt đối xử như công dân “hạng hai” bị xét lý lịch đến ba đời và nếu bị cho là có lý lịch xấu thì khó có cơ hội vươn lên trên con đường học vấn lẫn trongnhững công việc dù giỏi chuyên môn liên quan đến nhà nước CSVN cũng không được tuyển dụng, sử dụng!

Chính sách phân biệt đối xử không chỉ co cụm trong bộ phận người dân với đảng, nhà nước mà nó còn hiện hữu trong nội bộ đảng CSVN. Rõ nhất là các lãnh đạo cao cấp của cộng sản ngoài những ưu đãi quyền lực quyền lợi được bưng bít, che giấu dưới nhãn mác “bí mật quốc gia” không ai được chạm đến và lãnh đạo cao cấp cộng sản còn được hưởng chế độ đãi ngộ y tế rất không công bằng. 

Sự thật không thể phủ nhận là các chính sách bất công dù có tồn tại trong một số nước dân chủ tiến bộ nhưng bất công không nghiêm trọng như trong các chế độ độc tài, nhất là bất công về phương y tế trong chế độ độc tài CSVN. Điển hình là các lãnh đạo cấp cao CSVN có bệnh viện tiện nghi thượng hạng, có hẳn một ban bảo vệ sức khỏe riêng, với đội ngũ bác sĩ, chuyên viên y khoa có tay nghề thuộc tốp hàng đầu của quốc gia và chế độ ưu đãi, phân biệt đối xử giảm dần xuống lãnh đạo cấp trung, cấp thấp, cán bô đảng viên thường đến người dân, rồi đến các công dân hạng hai thì chính sách y tế nằm ở hạng chót bét.

Chính sách chế độ ưu đãi, phân biệt đối xử của đảng cộng sản còn lan qua nhiều lãnh vực, nhiều mặt như đời sống tâm linh, tín ngưỡng, tôn giáo.... Nhìn vào hiện thực đời sống trong chế độ CSVN ai cũng thấy, bất cứ tín ngưỡng, tôn giáo nào không chịu ngoan ngoãn nằm dưới sự chỉ đạo, không muốn đảng, nhà nước xen vào công việc điều hành nội bộ tôn giáo đều bị đảng, nhà nước CSVN can thiệp thô bạo qua rất nhiều hình thức công khai lẫn thủ đoạn đen tối như tổ chức “đồng đạo” gây sự ẩu đả để “cơ quan chức năng” có cớ bắt giữ hay công an, mật vụ giả dạng côn đồ ngăn cản, đánh đập tín đồ tham dự các ngày lễ quan trọng của tôn giáo hoặc các tổ chức tôn giáo lên tiếng bênh vực, bảo vệ công lý cho người dân thấp cổ bé miệng đều bị bịa đặt, vu khống, gán ghép vào một tội danh vớ vẩn nào đó để tống tù, bịt miệng.

Cụ thể khi các lãnh đạo tôn giáo, các công dân ưu tú... của quốc gia đứng lên tranh đấu bảo vệ quyền làm người, cất lên tiếng nói công chính, bảo vệ quyền của người dân thấp cổ bé miệng bị bọn cường hào ác bá thời côn an trị núp dưới bóng đảng, chế độ ức hiếp, bóc lột... Những con người công chính này sớm muộn gì cũng bị đưa vào tầm ngắm bịa đặt cho là dính dáng vào chính trị nhạy cảm và bị theo dõi canh giữ gây khó dễ, cản trở việc đi lại, bị côn đồ hành hung trước mắt những kẻ mặc sắc phục “thi hành công vụ” hưởng lương từ tiền thuế của dân để giữ gìn an ninh, an toàn trật tự xã hội nhưng trố mắt ngó không làm gì cả, đối với thành phần côn đồ hành hung những người đấu tranh bảo vệ sự thật công lý và công bằng.

Điều đáng quý ở các vị lãnh đạo tinh thần của một số tôn giáo là không lùi bước trước bạo lực và sự dữ của những con người cộng sản không tim, không còn tính người. Điều đáng quý hơn nữa là các vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo đã để khác biệt niềm tin ở phía sau để tìm đến nhau, liên kết tạo thành sức mạnh, cùng nhau đấu tranh cho quyền làm người, cùng chia sẻ nền tảng giá trị chung của cộng đồng nhân loại thời đương đại.

Sự liên kết của các tôn giáo dưới danh xưng Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam nối kết với các tổ chức tôn giáo quốc tế không chỉ có giá trị nhất định trong công cuộc đấu tranh cho xã hội công bằng, cho đất nước Việt Nam tốt đẹp hơn trong hiện tại mà nó còn thể hiện trí tuệ của những bộ óc có tầm nhìn xa cho việc xây dựng, phát triển một nước Việt Nam tương lai không cộng sản. 

Nếu ai có đọc lịch sử thánh chiến hoặc tìm hiểu biến động làm sụp đổ nền đệ nhất cộng hòa, không khó để nhận ra trong chính thể dân chủ, Hội Đồng Liên Tôn sẽ là diễn đàn lý tưởng cho đối thoại, hóa giải những mâu thuẫn, xung đột tín ngưỡng, tránh được vết xe đổ và ngăn chận những tham vọng vĩ cuồng của cá nhân, phe nhóm lợi dụng phục vụ cho ý đồ xấu, cho tham vọng quyền lực, quyền lợi chính trị của họ.

Sự liên kết, sinh hoạt chia sẻ những bất cập, những giá trị nền tảng về con người, về xã hội giúp cho các tôn giáo cảm thông, hiểu biết lẫn nhau nhằm giảm thiểu nguy cơ phát sinh xung đột, mâu thuẫn trong xây dựng, phát triển đất nước theo chiều hướng hòa bình thịnh vượng như các nước dân chủ văn minh giàu mạnh đã được ông tổng thống Obama, lãnh đạo hiệp chủng quốc Hoa Kỳ chia sẻ quan điểm chính trị, xã hội, văn hóa... trong thông điệp đầu năm đầy bao dung, nhân bản như sau:

“... tôi đã nhìn thấy ở nó một mô hình thu nhỏ của đất nước mà đảng Dân chủ, đảng Cộng hòa hay những người không theo đảng phái sống chung với nhau, với những người tốt đến từ mọi chủng tộc và tôn giáo, chia sẻ cùng nhau những giá trị nền tảng nhất định...”

Trích đoạn thông điệp đầu năm kết thúc bài viết để chúng ta thấy tư tưởng nền tảng chủ đạo của chính thể dân chủ tiên tiến, giàu mạnh thời hiện đại dù đã có nhiều chính sách phù hợp hiệu quả đối phó với ngòi nổ chủng tộc, tôn giáo, chính kiến đảng phái... nhưng các lãnh đạo của các nước dân chủ vẫn không chủ quan lơ là, mất cảnh giác với nguyên nhân mâu thuẫn, xung đột gây bất ổn xã hội, bùng nổ chiến tranh ngoài tầm kiểm soát của loài người, bên trong lẫn bên ngoài lãnh thổ quốc gia.Không có nhận xét nào: