Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Tư, 13 tháng 5, 2020

Tình Người con Phật trong mùa VESAK -

90441579_249696842860397_7926376631692689408_n.jpg
Tinh thần Bố thí BaLaMật (Tam luân không tịch) là cao thượng nhất.
Vì thế những hình ảnh này chỉ mang tính tường trình Phật sự cùng những vị ân nhân đã phát tâm.-
Khi bạn khởi tâm tùy hỷ trước những thiện sự thì công đứccủa bạn được sánh bằng những người thực thi.
ANUMODANA<!>
95495552_10220576286611022_4699625443748216832_o.jpg

94522178_1091400264591894_6831488016519790592_n.jpg

95222086_166885321327575_8113173641388097536_n.jpg

95199558_1410146242526413_370057337160859648_n.jpg

95329764_1474912206024017_4640819649179549696_n.jpg

95373975_516182519261140_134072798623563776_n.jpg

95146520_370974990485452_6679598340637720576_n.jpg

95215458_222794149023278_4774070721775140864_n.jpg

95254471_621122268478392_8005985667295215616_n.jpg

95838283_235104994381959_363047211799412736_n.jpg

95297773_175500750326238_5260574758453379072_n.jpg

95426638_174816000423989_1377613826798649344_n.jpg

96032132_254787159233513_6477911559795376128_n.jpg

95373715_268779360929323_7188753923165913088_n.jpg

95293527_624480511615292_8547515317436284928_n.jpg

95381603_760524198036651_1044931526975815680_n.jpg

95142451_663087847864727_6612855553880227840_n.jpg

95175429_548407786075106_941007977135996928_n.jpg

95310176_554172465494618_2974471221363605504_n.jpg

95389424_1303355223202226_371099021348962304_n.jpg

95234949_602087447322404_8504051287782850560_n.jpg

95310639_310810033236444_3311664886114680832_n.jpg

96104525_261629484980766_1249119052526256128_n.jpg

95280716_2572530853075089_1604870055487602688_n.jpg

95192412_257204241998318_4156416757747154944_n.jpg

95916183_567806940814063_2434105395690602496_n.jpg

95469557_748874305646653_3611519269130469376_n.jpg

95217324_1640797912710629_7003202758929022976_n.jpg

95396529_628348874383513_4217663730122489856_n.jpg

95953552_306149773721287_2378246661651562496_n.jpg

95136915_531156287549346_274182976940539904_n.jpg

95097425_552616558991661_922093387841011712_n.jpg

95248278_272204033823080_3155011146608541696_n.jpg

94335097_1583536961796405_7483375829129363456_o.jpg
Nguyện hội hướng công đức này, đặc biệt đến những nạn nhận đã quá vãng bởi dịch bịnh Corona Covid 19, nguyện cầu cho tất cả hương linh được siêu sanh nhàn cảnh, những bịnh nhân đang trong thời gian chống chỏi với dịch bịnh trên toàn cầu. Nguyện cầu cho hết thảy bịnh nhân được tai qua nạn khỏi, tật bịnh tiêu trừ và Pháp giới chúng sanh vô lượng an lành, hạnh phúc..
Nguyện đem công đức nầy
Hồi hướng khắp tất cả
Đệ tử và chúng sanh
Đều trọn thành Phật đạo.

Sakya Tánh Tuệ

Không có nhận xét nào: