Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Tư, 13 tháng 5, 2020

CHUYỆN CHIẾC HOÀNG BÀO - Thơ Chẫm Tá Nhân

if-a-king-farts.jpg

Ở nước nọ có một ông vua 
Tính tình rất tự cao, tự đại 
Cái gì cũng nghĩ mình tài giỏi 
Nên quần thần ai trái ý mình 
Là ông liền co chân đá văng.
Không biết bao quan văn, quan võ
Từ tể tướng đến quan chức nhỏ
Đều rơi rụng như lá mùa thu.
<!>
Một ngày kia có gã bán tơ 
Xin bệ kiến nói là hắn có 
Một thứ lụa tằm rất quý giá 
Mặc vào người sẽ tỏa hào quang 
Chỉ những ai tướng mạo phi thường 
Mới xứng đáng mang trên thân thể.
Nhà vua vui mừng khôn xiết kể 
Truyền đem ngay vào để ngài xem
Người bán tơ, hai tay trống trơn 
Dang rộng ra như đang trải lụa 
Và cất thật cao giọng tuyên bố:
“Lụa này vì là lụa thần tiên 
Nên chỉ người chân mạng đế vương,
Mới nhìn thấy, người trần mắt thịt, 
Thì vô phương dù có chống mắt.
Nhà vua nghe thế, tức khắc khen:
“Chao ơi, tấm lụa đẹp tuyệt trần!” 
Và ra lệnh triều thần gọi gấp 
Người thợ may giỏi nhất trong nước 
Đến để may một chiếc hoàng bào.
Thợ may đến, gãi tai, gãi đầu 
Vì tấm lụa ở đâu không thấy. 
Gã bán tơ ghé tai nói khẽ: 
“Mày liệu ca cho khéo, không thôi 
Cái đầu mày chắc chắn rụng rơi!”
Gã thợ may là người láu cá, 
Chỉ nghe qua đã hiểu ngay ra 
Nên vội xun xoe lên tiếng ca: 
“Tấm lụa này quả là tuyệt phẩm.
May hoàng bào đương nhiên xứng đáng!”
Ba ngày sau, đứng giữa triều đình, 
Gã thợ may xin đem công trình 
Tìm và óc của mình trình diện 
Rồi gã thỉnh nhà vua xuất hiện.
Nhà vua rất hãnh diện bước ra. 
Khắp triều đình vang lên tiếng Ồ!
Trăm con mắt trợn to thao láo. 
Trên người vua không một manh áo.
Nhưng chợt nhớ lời gã bán tơ,
Người trần mắt thịt nhìn không ra, 
Nên lập tức tung hô vạn tuế, 
Đồng thanh khen hoàng bào đẹp quá.
Nhà vua nghe, hân hoan xiết kể.
Bụng căng to, bỗng nổ một hơi.
Cả triều đình nín thở...và rồi 
Đồng một loạt: “Trời ơi, tuyệt quá!
Hảo hoàng bào đương nhiên hữu xạ.
Nên hương thơm lan tỏa không gian.
Hoàng Thượng quả là bậc thần tiên!”

CHẨM TÁ NHÂN 
(viết theo chuyện cổ tích ‘Chiếc Áo Của Nhà Vua”)
03/22/2020

Không có nhận xét nào: