Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Sáu, 8 tháng 5, 2020

Ngày 8 tháng 5 đánh dấu Ngày VE (Chiến thắng ở Châu Âu). - Andy Van

See the source image
See the source image
Ngày 8 tháng 5 đánh dấu Ngày VE (Chiến thắng ở Châu Âu). Năm 1945, đó là ngày quân đội Đồng mình chính thức chấp nhận Đức Quốc xă đầu hàng vô điều kiện. Ngày được đánh dấu bằng các lễ kỷ niệm trên khắp thế giới, bao gồm các cuộc tụ họp đông người ở London và thành phố New York.
Tuy nhiên, ngày đánh dấu sự kết thúc chính thức của Thế chiến II được cho là ngày 15 tháng 8 năm 1945 khi Quân Phiệt Nhật đầu hàng quân đội đồng mình hay còn được gọi là Ngày Chiến thắng ở Thái Bình Dương (VJ).<!>
See the source image
British Prime Minister Winston Churchill (1874 - 1965) waving to crowds gathered in Whitehall on VE Day, 8th May 1945. (Photo by Keystone/Hulton Archive/Getty Images)
VE day, held to commemorate the official end of World War II in Europe, is celebrated by crowds at Trafalgar Square in London, 8th May 1945. (Photo by Fred Morley/Fox Photos/Hulton Archive/Getty Images)
Ecstatic crowds celebrating VE Day in London's Piccadilly, at the end of World War II, 8th May 1945. (Photo by Picture Post/Hulton Archive/Getty Images)
8th May 1945: Crowds celebrate VE day in Times Square, New York. (Photo by Hulton Archive/Getty Images)
A group of London girls waving flags in front of the statue of Queen Victoria outside Buckingham Palace on VE Day, 8th May 1945. (Photo by Keystone/Hulton Archive/Getty Images)
Princess Elizabeth (later Queen Elizabeth II) is greeted by crowds as she tours the East End of London on the day after VE Day, 9th May 1945. (Photo by Chris Ware/Keystone/Hulton Archive/Getty Images)
A group of ATS women and American soldiers celebrate VE Day in Trafalgar Square, London, 8th May 1945. (Photo by Keystone/Hulton Archive/Getty Images)
8th May 1945: A van load of beer passing through Piccadilly Circus on VE Day. The statue of Eros, protected during the war by advertising hoardings, can be seen in the background. (Photo by Keystone/Hulton Archive/Getty Images)
Police struggle to hold back a surging crowd of Londoners massed in Parliament Square on V-E Day, signalling end to WWII in Europe, 8th May 1945. (Photo by Bob Landry//The LIFE Picture Collection via Getty Images)
The cover of a Victory Special issue of Picture Post magazine depicting a mother and her two sons celebrating VE Day in Britain, at the end of World War II, 8th May 1945 (published 19th May 1945). (Photo by Picture Post/Hulton Archive/Getty Images)
A kiss in Times Square displays the mood of the world on V-E Day (or "Victory in Europe" Day), signalling the end of hostilities in the European theatre in World War II, on May 8, 1945, in New York, New York. (Photo by Michael Ochs Archives/Getty Images)


Andy Van

See the source image
British girls, of the Picture Division of the London Office of War Information, dance in the street with American soldiers during the V-E Day celebrations in London, May 8, 1945. (Photo by Photo12/UIG/Getty Images)
Crowds in New York celebrate the end of World War II in Europe on VE Day, 8th May 1945.
Crowd Celebrating Victory in Europe Day in Times Square.
Prime Minister Winston Churchill appears on the balcony at Buckingham Palace together with King George VI and Queen Elizabeth and the two princesses on the afternoon of V-E Day, May 8, 1945. (Photo by CORBIS/Corbis via Getty Images)
See the source image
Andy Van TH

Không có nhận xét nào: