Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Năm, 7 tháng 5, 2020

Hiểu biết thêm với GS Huỳnh Chiếu Đẳng

Kính thưa quí bạn
Hôm nay tôi tập hợp nhiều đồ thị vể bịnh dịch Vũ Hán tại Mỹ vào chung với nhau để các bạn có cái nhìn chung tình hình hiện tại (7-May-2020). Ngày nay kẻ tung tin vịt quá nhiều, họ coi nhẹ mạng người, xúi nhiều điều nguy hại. Nếu các bạn không biết rõ tình hình e tin lầm bọn lương tâm quá nhỏ, e có hại thêm. 
Vì đây là đồ thị, chữ ít, nhưng nói nhiều, chắc phải xem tới xem lui khá lâu mới hiểu hết.
Có thể các bạn save lại cái file Microsoft Word kèm theo đây giữ để tham khảo, hay so với những data mới sau nầy.

HCD 7-May-2020<!>
Nếu không thấy hình xin đọc Microsoft Word attached

5-7-2020 8-25-23 AM
Đồ thị trên cho thấy tới hôm nay đồ thị vẽ số người bịnh mới mỗi ngày vẫn nằm ngang chưa đi xuống.
5-7-2020 8-45-36 AM
Đồ thị vẽ số người chết tại Mỹ mỗi ngày vẫn còn nằm ngang.
5-7-2020 9-12-21 AM
Đồ thị vẽ tỉ lệ phần trăm người mắc bịnh tính theo từng quốc gia. Tại Bỉ cứ 100 người có tới 16,4 người mắc bịnh. Theo tôi thì quá nhiều.
Tại Mỹ cứ 100 người dân có 6 người bị bịnh bịnh dịch Vũ Hán. Bỉ và Anh là hai quốc gia đứng đầu.
5-7-2020 9-13-59 AM
Đồ thị cho thấy số người chết trong 100000 người dân. Tại Mỹ cứ 100000 người dân có khoảng 22 người chết. Ở Bỉ thì có 73 người chết.
5-7-2020 9-28-18 AM
Tại Mỹ số người chết vì Virus Vũ Hán tình theo từng tiểu bang trong 100000 người dân. New York cao nhất. Các bạn xem hàng high light vàng.
5-7-2020 9-32-50 AM
Tiểu bang California cứ 100000 người dân có 6 người chết vì bịnh dịch Vũ Hán.
5-6-2020 5-53-52 PM
Thống kê của Viện Johns Hopkins trong vòng 1 tuần cho thấy sự khác nhau giữa cách ly (màu đỏ), mở cửa từ từ (màu xanh dậm), cho tự do bình thường như trước khi có dịch (màu xanh nhỏ).  Hai kiểu mở cửa thấy số người bịnh mới tăng thêm tới 50%. Tiểu bang đóng cửa như hiện giờ (thí dụ California) thì số người mới mắc bịnh giảm dần.
5-7-2020 8-49-23 AM
Số người chết tính theo từng tiểu bang (data as of May-07-2020) Con số nầy để biết mà thôi, nó không nói là nơi nào đó bị bịnh nặng hay nhẹ. Lý do tiểu bang đông dân chết nhiểu (thí dụ California có tới 40 triệu dân). Muốn biết nơi nào bị nặng thì hãy xem coi trong 100000 người dân có bao nhiều người chết, có bao nhiêu người bịnh.
5-7-2020 7-55-03 AM

5-7-2020 7-53-56 AM

5-7-2020 7-48-07 AM

2 nhận xét:

Phung Nguyen nói...

Chả thấy cái Microsoft Word attached nào dể click vào cả.

Phung Nguyen nói...

Chả thấy cái Microsoft Word attached nào để click vào cả.