Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Tư, 30 tháng 9, 2015

Lũ ác quỷ tàn sát con người một cách man rợ, khủng khiếp


Yếu tim xin đừng xem
https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRQPNyC9Ibotb37ndUygZ7y7SPZo-QlPCU4QS9eCVskeKZkz9znrg<!-->

http://www.tpnn.com/wp-content/uploads/2014/08/Islamic-State-Killings.jpg

http://media.tinmoi.vn/2014/08/21/hanh-quyet-binh-linh-iraq.jpg

http://www.longwarjournal.org/assets_c/2014/07/Screen%20Shot%202014-07-29%20at%209.44.45%20AM-thumb-560x288-3533.png

Inline image 1

https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQcJZlfN0oaOWhKKoYnz89V5twdQQXRx88-FkNqX2-tKlFSYeiiXw

https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSrN8pVzd4kKxNeqgbypUfcv_pA8uL_1iPmeNnk5-pY7Ve1vNid

https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT6ZsKZruViQDhqv3E8N9s3MYwHqM5SsdUADAATRWFnt7U4l4vW

https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQfRYjKi7QTu4fKaElgZFYQnppUDXFItuRt1bE9qX14bgwTOeTX

https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSlBTfbJ2LZJsgg2e_s-MBhReV4MMWI8FezpVTbVV7x9-3S0toy

https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSxkVW0GufwaOc16Go2B3GyDJC-xz-NqYjFk3DiV0e8IfNzNajj

https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTH7If8cvRVCVSbNga43_SzpKrLciJQj3F46Lbgzu-q-ISTrEcmag

https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRbL5d6u4_nW_fFEtG9DRzp5fpkmkruBsUxVkMM8LX9LbSTWWfczg

https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcS1s-qhAWRO-0me-COdyCckGIK1adBziA1xt_nuMoyNX28n31xX

https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ2QdSK4TfU1bs6EiNyS6PVUMKk6V67Ki-hhbX5jlxD10nJRTT4

https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRxVDZIbUuv08o33yZBPGOkPDztxPyW7vPA_-YuVP8EXcJGSnejCA

https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTvHBweZ5XVK97FuGkr95sqWr4S3TOIwJst6d9xmqnj5TwuG3n-LQ

https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTOfWYtD30vQQVYUMrcq8SmoKpCssLnxYSZIkVaSEb5dEq_Puk65w

https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTHuy0acSXTQhBkxOAo30PzMZlf2yIJIIkoQSy8snJk6tEsy-sXrA

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRvMcHLXQgvzqZdKcEebsvhEIo2JmbkY5XN22SUkA4GGDWCDN_CqQ

https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTlqDC8jIpXZFtMnFSzu_jAvCjCbcF4Va5fExxqvmB5F3OQWR7U

https://heavyeditorial.files.wordpress.com/2015/05/isis-homs-execution-4.jpg?quality=65&strip=all&w=780

https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSIsdj7UTRtx4H8JOswYnA6R3_kuGz13gZ9j-Ojzy583w1mXYfz

https://themuslimissue.files.wordpress.com/2015/02/isis-execute-man-for-witchcraft.jpg?w=350&h=200&crop=1

https://pbs.twimg.com/media/CE59qLJXIAE2SY6.jpg

http://i1.mirror.co.uk/incoming/article5287347.ece/ALTERNATES/s615/isis-hand-cut-off.jpg

http://shoebat.com/wp-content/uploads/2015/02/a11.jpghttps://i.ytimg.com/vi/6IlwIQfNQWE/maxresdefault.jpg

https://theconservativetreehouse.files.wordpress.com/2015/02/isis-children-in-cage.jpg

http://jadeafrican.com/wp-content/uploads/2015/02/pilot-moath_550x311.jpg

http://conservativepost.com/wp-content/uploads/2015/02/isis_burning_children.jpg

http://media.breitbart.com/media/2015/09/ISIS-burns-4-alive-upside-down-video-shot-640x480.jpg

http://www.clarionproject.org/sites/default/files/ISIS-burns-prisoners-alive-640.jpg

http://me-fd.org/wp-content/uploads/2015/02/child-soldiers-Iraq.jpg

https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/736x/9b/f1/b8/9bf1b8a8f802b320df26bfbb29532bd3.jpg


 

Không có nhận xét nào: