Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Sáu, 10 tháng 8, 2018

Sơn Hà Nguy Biến! - Thơ Hoàng Công Thiếc“Toàn Dân Nghe Chăng: Sơn Hà Nguy Biến”
Giặc Tàu đã tiến vào các “Đặc Khu”
Họ sống ngụy trang chờ ngày nhận lệnh
Nội ngoại giáp công: chiếm nước cái vù

“Toàn Dân Nghe Chăng: Sơn Hà Nguy Biến”
Trọng Phúc Ngân Quang: một lũ “Nội Thù”
Bán nước buôn dân tay sai Tàu Cộng
Không diệt bây giờ: ôm hận ngàn thu
<!>

“Toàn Dân Nghe Chăng: Sơn Hà Nguy Biến”
Con đường Cộng tiến: nô lệ diệt vong
Hãy đứng vùng lên triệt tiêu Cộng Sản
Đoạt lấy chủ quyền giành lại non sông

“Toàn Dân Nghe Chăng: Sơn Hà Nguy Biến”
Con đường phải tiến: trên dưới một lòng
Tiêu diệt Hán Nô, Nội Gian, Nội Gián
Xây dựng cơ đồ thắp sáng núi sông

Hoàng Công Thiếc
Washington, August 08, 2018

Không có nhận xét nào: