Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Sáu, 3 tháng 8, 2018

CD Một Thoáng Tình Xưa. [13 Attachments] - Quách Vĩnh Thiện


<!>
 Description: Description: L:\CD-Mot Thoang Tinh Xua\Document\CD-MotThoangTinhXua.jpg
 Description: Description: L:\CD-Mot Thoang Tinh Xua\Document\CD-MotThoangTinhXua - 1.jpg 
Description: Description: L:\CD-Mot Thoang Tinh Xua\Document\CD-MotThoangTinhXua - 2.jpg
  
01 - Cung Oán Ngâm Khúc.
The complaints of an Odalisque.
Les plaintes d'un Odalisque.
Poème : Nguyễn Gia Thiều (Ôn Như Hầu) 1741-1789.
De vers 1-20 et 337-356.
Voix : Kim Ngân. 
Description: Description: D:\Videos-2018\Video - CungOanNgamKhuc\CungOan 10.jpg


02 - Gió Cuốn Mây Ngàn
(Le vent souffre et mille nuages).
Tiếng Hát : Hương Giang..
Lời : Thanh Long.
Nhạc và Hòa Âm : Quách Vĩnh-Thiện.

Description: Description: L:\CD-Mot Thoang Tinh Xua\Document\GioCuonMayNgan.jpg 

03 - Đôi Dòng Nhắn Muộn. 
Description: Description: D:\Videos-2018\Video - DoiDongNhanMuon\DoiDongNhanMuon 03.jpg
Tiếng hát : Diệu Hiền.
Lời : Trần Văn Lương.
Nhạc : Quách Vĩnh-Thiện.
04 - Ta Không Áo Gấm Về Làng.
Tiếng hát : Kim Ngân.
Thơ : Nguyễn Triều Anh Tâm.
Nhạc : Quách Vĩnh-Thiện. 
Description: Description: D:\Videos-2018\Video - TaKhongAoGamVeLang\Logo TaKhongAoGamVeLang.jpg
05 - Mẹ Ơi Thương Nhớ
(Aimer et Penser à ma Mère).
Voix : Hương Giang
Paroles : Minh Mẫn Eide.
Musique : Quách Vĩnh-Thiện.
Description: Description: K:\Videos - 2016\Video - Me Oi Thuong Nho\MeOiThuongNho 7..jpg 
06 - Tiếng Việt Quê Tôi.
Tiếng hát : Mai Thảo
Thơ : Louis Lê Tuấn
Nhạc : Quách Vĩnh-Thiện. 
Description: Description: K:\Videos - 2017\Video - TiengVietQueToi\TiengVietQueToi 3.jpg 
07 - Người Về - Retour à mon pays natal.
Tiếng hát : Hương Giang.
Thơ : Mạc Phương Đình.
Nhạc : Quách Vĩnh-Thiện. 
Description: Description: L:\CD-Mot Thoang Tinh Xua\Document\NguoiVe.jpg

08 - Chiều chúa nhựt buồn.
Tiếng hát: Thanh Lan.
Thơ : Nguyễn Triều Anh Tâm..
Nhạc : Quách Vĩnh-Thiện 
Description: Description: D:\Videos-2018\Video - ChieuChuaNhutBuon\ChieuChuaNhut 03.jpg
09 - Xin Là Người Yêu.
(Toujours comme un amoureux).
Tiếng Hát : Hoàng Quân.
Lời : Thadée Thái Quang Đáng.
Nhạc và Hòa âm : Quách Vĩnh-Thiện. 
Description: Description: K:\Videos - 2017\Video - Xin La Nguoi Yeu\XinLaNguoiYeu 3.jpg 
10 - Tặng Em Vừa Mới Lớn
(A Toi, qui va grandir) 

Tiếng hát Xuân Phú.
Paroles : Thanh-Vân.
Musique : Quách Vĩnh-Thiện. 
Description: Description: L:\CD-Mot Thoang Tinh Xua\Document\TangEmVuaMoiLon.jpg


Membre de la SACEM.
Membre de l'Académie Européenne.
Voyages en Images et en Musique :

Không có nhận xét nào: